Strona główna                                                                                                             Strona: PSM 1965-1968
Zjazd nawigatorski numer 4

Kolejny,  czwarty już zjazd nawigatorski absolwentów PSM w Gdyni 1968 miał miejsce w Restauracji Derby w Sopocie w dniu 20 maja o godzinie 1900.
Tym razem uroczyste spotkanie zaszczyciły swoją obecnością małżonki kilku kolegów. Na razie było ich tylko, czy też aż pięć. Należy mieć nadzieję, że kolejne panie zachęcone tym pozytywnym przykładem dołączą do kolejnych spotkań w następnych latach.
Uroczystość odbyła się kilka dni po promocji książki o dziejach rocznika nawigatorów 1965-1968 - Kosynierzy z „Daru Pomorza”, więc głównym tematem były oczywiście wspominki z lat szkolnych.
Jednym z pomysłów było wznowienie książki. Drugie wydanie ma być rozszerzone i uzupełnione o dodatkowe zapisy z praktyk na statkach handlowych oraz niektóre wydarzenia ze szkoły. Dobrze byłoby gdyby do realizacji przedsięwzięcia doszło nie później niż w następnym tysiącleciu.

     Strona: PSM 1965-1968                                                                          Strona główna