Strona główna                                                                                                                                                         Strona: PSM 1965-1968

Płaszczyzna nawigatorska

Jeszcze wcześniejsza niż  Platforma Obywatelska - pomysłu grupy trzech tenorów POT, inicjatywa to Płaszczyzna Nawigatorska, w skrócie PN( nie mylić z Polską Normą, Porozumieniem Niezadowolonych, czy też Perspektywą Napoleońską).
Utworzona przez TOŻ Płaszczyzna Nawigatorska w założeniu nie ma  być ani konkurencyjną, ani komplementarną dla PO. Zresztą jak mogłaby być, skoro jest formacją znacznie starszą.

Trzech nawigatorów - TOŻ
Historyczne zdjęcie trzech nawigatorów wykonane zostało w roku 1997, a więc dużo wcześniej niż trzej tenorzy zaczęli występować w tercecie.
Nie oznacza to, że PN uważa, iż PO kierowała się tutaj chęcią naśladownictwa, raczej jest to nieświadomy plagiat.

PN jest płaszczyzną międzynarodową, lecz mimo to nie stosuje w swojej nazwie popularnego słowa: INTERNATIONAL.

PN nie zwiększa liczby swych członków przez klonowanie:

Klonom uroczyste: Nie, dziękujemy.

Orientacja polityczna PN - brak.
Procedury przyjęcia nowych członków - nie stosuje się(procedur).
Regulamin PN - nie przewiduje się.
Reprezentacja parlamentarna - nie.
Sondaże społeczne PN - nie przeprowadzano, ale notowania bardzo dobre.

     Strona: PSM 1965-1968                                                                        Strona główna