9. Długa wiosna

Skromny urzędnik prowadzący skromne i szare życie dowiaduje się o chorobie stwarzającej śmiertelne zagrożenie dla jego życia.
Zbliżające się niebezpieczeństwo pozwala mu odkryć cechy charakteru jakich nigdy się po sobie nie spodziewał.